Odyseja Umysłu to program edukacyjny realizowany w formie międzynarodowego konkursu kreatywnego myślenia.

Głównym celem jest rozwój zdolności twórczych, które posiada każdy człowiek. Uczymy jak myśleć w sposób krytyczny oraz jak skutecznie i nowatorsko rozwiązywać problemy rozbieżne, czyli takie, które można rozwiązać na wiele sposób.

Na zajęciach uczymy jak marzyć odważnie, myśleć nieszablonowo i tworzyć skutecznie. Dzięki temu młodzi ludzie rozwijają umiejętności potrzebne na rynku pracy: współpracę, odpowiedzialność, samoświadomość i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych.

Więcej na temat programu zobacz tutaj 🙂